مطالبی با برچسپ "کودکان معلول"

  • 59201_491_1

    یک توازن طریف در رفتار با کودک معلول

    هنگامی که یک کودک معلول دارید ، ناچارید توازن ظریف را به دست بیاورید و این واقعا کار دشواریست . شما باید در عین حال که به نیازهای کودک معلول خود پاسخ می دهید به خودتان و بقیه اعضای خانواده هم برسید . این کار مستلزم آن است که اولویت ها را در نظر بگیرید و سرمایه محدود انرژی و وقت خود را به شیوه عاقلانه ای خرج کنید .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی