مطالبی با برچسپ "کودکان و ایدز"

  • 0,,16017004_303,00

    انتقال ایدز در کودکان و نوجوانان

    ایدز در کودکان تقریبا همیشه از مادر بارداری که مبتلا به ویروس است و یا در هنگام تولد انتقال داده می شود . همه مادران باردار مبتلا به ایدز ، بیماری را به کودک خود منتقل نمی کنند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی