مطالبی با برچسپ "گازهای خردل"

  • 13920205000156_PhotoL

    انواع گازهای شیمیایی جنگی

    گازهای اشک آور از گروه گازهای شیمیایی جنگی هستند و سبب تحریک شدید ملتحمه چشم وریزش اشک و تحریک مخاط بینی و حلق و پوست می شوند و انسان موقتا نمی تواند جایی را ببیند و بعضی از انواع آنها مانند کلرپیکرین موجب استفراغ می گردند اما این گازها آسیب دائمی باقی نمی گذارند .

صفحه 1 از 11

محبوب ترین مطالب

تبلیغات

ویکیوز فرش عطیمی