مفاصل جمجمه ای - مهره ای Cranionvetebral - آسان طب

مفاصل جمجمه ای – مهره ای Cranionvetebral

مفاصل جمجمه ای – مهره ای شامل مفاصل اطلنتو اکسیپیتال و اطلنتو اکسیال می شود . این مفاصل از نوع سینوویال بوده که دیسک بین مهره ای ندارند و برای حرکات وسیع تر ستون مهره ای طراحی شده اند .

مفاصل جمجمه ای

مفاصل اطلنتواکسیپتال از مفاصل جمجمه ای

مفاصل اطلنتواکسیپتال که  از مفاصل جمجمه می باشد بین توده های طرفی اطلس و کاندایل استخوان پس سری تشکیل می شوند و اجازه حرکات فلکشن ، اکستنشن و کمی لترال – فلکشن و روتیشن را می دهد .

 به گزارش اخبار پزشکی سایت آسان طب ، این مفصل از نوع سینوویال کاندلویید است . جمجمع و c1 ، توسط غشای اطلنتواکسیپیتال قدامی وخلفی به هم مربوطند . این غشا به جلوگیری از حرکات شدید این مفاصل کمک می کند . غشای اطلنتواکسیپیتال خلفی گاهی استخوانی می شود .

رباطهای ایلار : از طرق دنز به لبه های کناری فوریمن مگنوم بین رباط ایلار می چسبد .

اطلاعات دیگر درباره مفاصل اطلنتواکسیال از مفاصل جمجمه

مفاصل اطلنتواکسیال که  از مفاصل جمجمه می باشد سه عدد هستند : دو مفصل طرفی و یک عدد میانی . این مفاصل سینوویال بین رویه های مفصلی تحتانی توده های خارجی c1 و رویه های مفصلی فوقانی C2 و بین زایده ی دندانی c2 و قوس قدامی اطلس قرار دارد .  به گزارش اخبار پزشکی سایت آسان طب ، حرکت اصلی چرخش است و در این حالت جمجمه و c1 روی c2 می چرخند . چرخش ، بیشتر توسط رباطهای ایلار مهار می شود . مفصل اطلنتواکسیال مرکزی از نوع محوری و مفاصل طرفی از نوع لغزشی هستند .

رباط عرضی اطلس : که بین توبرکل ها در سطح داخلی توده های طرفی c1 کشیده شده است ، زایده ی دندانی اکسیس C2 را در مقابل قوس قدامی c1 نگه می دارد .

مفاصل جمجمه ای

عروق و اعصاب مفاصل مهره ای

مفاصل بین تنه ی مهره ها توسط شاخه های کوچک منینجیال ، و مفصل بین زایده های مفصلی شاخه های خلفی اعصاب نخاعی عصب دهی می شود . این نکته قابل توجه است که مفاصل در هر قسمت ، عصب خود را از دو اعصاب نخاعی مجاور می گیرند . شریان های نخاعی شاخه هایی هستند از شریان های مهره ای و گردنی صعودی در گردن ، شریان های بین مهره ای خلفی در ناحیه سینه ، شریان های ساب کاستال و لامبار در ناحیه ی شکم و شریان های ایلیلامبار و خارجی خارجی و داخل لگن . مفاصل خود را روغن کاری کنید

منبع :

asanteb.com

برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *