با مسیر عصب واگ آشنا شوید - آسان طب

با مسیر عصب واگ آشنا شوید

عصب واگ عصبی است حسی و حرکتی که از گردن تا شکم ادامه دارد و کلیه احشاء قفسه سینه و شکم تا کولون را عصب می دهد . به همین علت نام واگ به معنای سرگردان به آن اطلاق می شود . (بلند ترین عصب کرانیال) .

مبدا عصب واگ دارای چهار هسته می باشد که همگی در بصل النخاع هستند .

1-هسته آمبیگوس که به عضلات کنستریکنور حلق و عضلات حنجره عصب می دهد .

2- هسته درسالیس به عضلات غیر ارادی برونش و قلب ، مری ، معده ، روده کوچک و قسمتی از روده بزرگ (از سکوم تا کولون نزولی عصب میدهد) و همچنین دارای رشته های پاراسمپاتیک احشائی عمومی است .

3- هسته تراکت سولیتاریوس (هسته منزوی) مربوط به حس چشائی ناحیه اپیگلوت .

4- هسته حسی سوماتیک عمومی

مسیر عصب واگ

مسیر عصب واگ به این شکل است که  عصب واگ  از طریق بهم پیوستن 8-10 رشته کوچک عصبی که از شیار خلفی طرفی بصل النخاع خارج می شود ، شکل گرفته است . (ریشه های عصب واگ در پائین زوج نهم و در بالای زوج یازدهم در یک امتداد هستند . ) سپس همراه عصب شوکی در حالیکه هر دو در یک غلاف هستند از سوراخ جاگولار از جمجمه خارج می شود و تشکیل دوگانگلیون می دهد .

ادامه مطلب -> کلیک کنید
خوردن خیار برای چربی خون مفید است

الف – گانگلیون فوقانی . در زیر سوراخ جا گولار قرار گرفته و با اعصاب زیر پیوند می شود .

- با عصب فرعی یا شوکی (زوج 11)

- با عصب گلوسوفارنژال (زوج نهم)

- با عصب فاسیل (زوج هفتم ) از طریق شاخه گوشی

- با گانگلیون سمپاتیک فوقانی گردن

ب- گانگلیون تحتانی . پائین تر است و ضخیم تر و برجسته تر می باشد و با اعصاب زیر پیوند می شود .

- با عصب هپیوگلوسال (زوج دوازدهم)

- با گانگلیون سمپاتیک فوقانی گردن

- با قوص بین اولین و دومین عصب نخاعی

بعد از تشکیل دادن کانگلیون ها عصب به پائین و در فضای طرفی حلق بین شریان کاروتید داخلی و ورید جا گولار داخلی و در یک غلاف به آنها مسیر خود را ادامه می دهد . از قاعده گردن به بعد مسیر عصب در سمت چپ و راست متفاوت است .

ادامه مطلب -> کلیک کنید
واریکوسل و راه درمان آن

در سمت چپ عصب واگ در بین شریان کاروتید مشترک و شریان ساب کلاوین و از عقب و ریه برا کیوسفانیک سمت چپ وارد قفسه سینه می شود .بررسی شاخه های عصب واگ  را بشناسید .

سپس در سمت چپ آئورت و در عقب پایه ریه چپ قرار گرفته و چند شاخه از آن جدا می شود که پس از پیوند با گانگلیونهای میانی و تحتانی گردن شبکه ریوی خلقی چپ Left . Posterior pulmonary pleyus را تشکیل می دهد . دو شاخه عصبی از این شبکه جدا شده در سطح قدامی مری به پایین می رود و با یک شاخه از شبکه ریوی خلفی سمت راست پیوند شده شبکه قدامی مری را می سازد . به گزارش اسان طب  از این شبکه یک تنه عصبی در جلو مری ایجاد می شود که حاوی رشته های هر دو عصب واگ سمت راست و چپ می باشد و همراه مری وارد شکم می گردد و در سطح قدامی معده به شاخه کبدی و معدی تقسیم می شود .

منبع :

asanteb.com

برچسب ها

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *