مسافرت هوایی با پرنده و سایر حیوانات خانگی کوچک و بزرگ - آسان طب

مسافرت هوایی با پرنده‭ ‬و سایر حیوانات خانگی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

برخی از مواقع ‬صاحبان‭ ‬حیوانات‭ ‬خانگی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬مسافرت‭ ‬همراه‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬خود‭ ‬می شوند‭ . ‬گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬یافتن‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬چگونگی‭ ‬و‭ ‬الزامات‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬دشوار‭ ‬است‭ ‬مخصوصا‭ ‬اگر حیوان‭ ‬خانگی شما‭ ‬پرنده‭ ‬باشد‭ . ‬با‭ ‬پیشنهادات ‬و‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه این مطلب در اختیار شما‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ساده ،‭ ‬بدون‭ ‬استرس‭ ‬و‭ ‬لذت‭ ‬بخش‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬پرنده‭ ‬انجام می گردد‭.‬ بنابر این در ادامه درباره ملزومات و اقدامات هنگام مسافرت هوایی با پرنده‭ ‬و سایر حیوانات خانگی نیز می پردازیم.

مسافرت هوایی با پرنده
قبل‭ ‬از‭ ‬مسافرت هوایی با پرنده

در ابتدا‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬تماس‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مطمین‭ ‬شوید‭ ‬که آیا ‬پرنده‭ ‬ی شما را‭ ‬قبول‭ ‬می‌ کنند ‭  و‬یک‭ ‬جا‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬خود‭ ‬رزور‭ ‬کنید‭ . ‬اغلب‭ ‬شرکت‌ های‭ ‬هواپیمایی‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سفر‭ ‬قبول‭ ‬می‌ کنند‭.‬
یک‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬خریداری‭ ‬نمایید‭ . ‬در صورتیکه‭ ‬پرنده‭ ‬شما‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ایستاده‭ ‬باشد‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬رزرو‭ ‬کنید،‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬اجازه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬شرکت‭ ‬تخصصی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬باشید‭. ‬

مسافرت هوایی با پرنده

مطمین‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬قفس‭ ‬درب‭ ‬مناسبی‭ ‬دارد‭.‬ یک‭ ‬چوب‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طناب‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬روی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬بگذارید‭.‬ فراموش نکنید که ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفره‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قفس‭ ‬عادت‭ ‬دهید‭.‬
‭‬ناخن‭ ‬و‭ ‬نوک‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬کنید‭ ، ‬اگر‭ ‬پرنده‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬سفر‭ ‬فرار‭ ‬کند‭ ‬این‭ ‬کار موجب ‬‬راحت‌تر‭ ‬شدن‭ ‬گرفتن‭ ‬پرنده‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬آسیب‭ ‬دیدن‭ ‬آن‭ ‬می‌ گردد‭.‬‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ویتامین‌ ها‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬معدنی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬تقویت‭ ‬نمایید.‬
گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬خود‭ ‬تهیه‭ ‬نمایید‭. ‬ همراهان مجله ی پزشکی آسان طب ؛ گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬برای‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬اعتبار‭ ‬دارد‭ و ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقصد‭ ‬خود‭ ‬بیش‭ ‬از ‭ ‬‭10‬روز‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬اخذ‭ ‬گواهی‭ ‬بمانید‭ و ‬باید‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬برگشت‭ ‬خود‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬نیز بگیرید‭. ‬ در صورتی که‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬وسایل‭ ‬اضافی‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬پرنده‭ ‬می‌خواهد،‭ ‬تهیه‭ ‬کنید‭ . ‬وسایلی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬برگشت‭ ‬خود‭ ‬لازم‭ ‬می باشد‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬وسایلی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬دیگر‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تفاوت داشته‭ ‬باشد‭.

مسافرت هوایی با پرنده

این مقاله را نیز مطالعه بفرمایید : آشنایی با یک پرنده سخن گو به نام مرغ مینا

‬ممکن‭ ‬است‭ ‬محدودیت‌ ها‭ ‬و‭ ‬قرنطینه‌ های‭ ‬دقیق‌تری‭ ‬برای‭ ‬برگشت از سفر‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭. ‬ در‭ ‬ایالات‭ ‬امریکا‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬پرنده‭ ‬اجازه‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬بدهند‭ ‬باید‭ ‬مدارک‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬USDA‭ ,‬سازمان‭ ‬داخلی‭ ‬U‭.‬S‭. ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬تهیه‭ ‬نمایند‭.‬
‭‬یک‭ ‬برچسب‭ ‬واضح‭ ‬با‭ ‬نوشته‭ ‬حیوان‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬label‭ ‬که‭ ‬مقصد‭ ‬شما‭ ‬نشان می دهد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬نشانه‭ ‬تشخیص‭ ‬است‭ ‬روی‭ ‬قفس‭ ‬بچسبانید‭.‬ ‬کف‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬نپوشانید‭. ‬ زیرا با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسایل‭ ‬امنیتی‭ ‬امروزه،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬کف‭ ‬قفس‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬پیدا‭ ‬نباشد‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬درخواست‭ ‬شود‭ ‬پرنده‭ ‬و‭ ‬محتوای‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬سازید‭.‬
در‭ ‬صورت‭ ‬امکان‭ ‬سفر‭ ‬هوایی‭ ‬برای‭ ‬پرنده ،‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬دریایی‭ ‬استفاده‭ ‬نکنید‭ ، ‬زیرا‭ ‬سفر‭ ‬با‭ ‬کشتی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬می باشد ‬و‭ ‬پرنده‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوای‭ ‬سرد‭ ‬یا‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬مواجه‭ ‬گردد‭.‬

مسافرت هوایی با پرنده
کمی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬مسافرت هوایی با پرنده

 

  • ‭ ‬پرواز‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬خواهند کرد.
  • دو‭ ‬ساعت‭ ‬زود‌تر‭ ‬به‭ ‬فرودگاه‭ ‬بروید،‭ ‬زیرا‭ ‬امکان‭ ‬دارد‭ ‬باید زمانی داشته باشید تا‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬هماهنگی‭ ‬های‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭.‬
  • ‭ ‬به‭ ‬پرنده‭ ‬خود زمان‭ ‬کافی‭ ‬بدهید‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬بنوشد‭.‬
  • ‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬سبزیجات‭ ‬تازه‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬‭ ‬بگذارید‭. ‬ طالبی،‭ ‬هندوانه،‭ ‬انگور‭ ‬سبز‭ ‬یا‭ ‬قرمز،‭ ‬فلفل‭ ‬سبزو‭ ‬قرمز‭ ‬یا‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬یا‭ ‬کدو‭ ‬تنبل‭ ‬پخته‭ ‬شده‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه‌ ها‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می باشند‭.‬

مسافرت هوایی با پرنده در‭ ‬فرودگاه‭ ‬و مسافرت هوایی با پرنده

  • ‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬آرام‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭. ‬ امکان‭د ‬ارد‭ ‬مسئولین‭ ‬هواپیمایی‭ ‬و‭ ‬محافظتی‭ ‬با‭ ‬پرندگان‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬آشنایی نداشته‭ ‬نباشند‭.‬
  • ‭ ‬به‭ ‬مسئول‭ ‬بلیط‭ ‬خبر‭ ‬بدهید‭ ‬که شما‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬با‭ ‬رزور‭ ‬جای‭ ‬قبلی‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬بلیط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬دهید‭.‬
  • ‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬پرنده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬اشعه‭ ‬ایکس‭ ‬عبور‭ ‬بدهید‭.‬
  • ‭ ‬دوباره‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬برچسب‌ها‭ ‬را‭ ‬چک‭ ‬نمایید‭.‬
  • پرسنل‭ ‬هواپیمایی‭ ‬به‭ ‬شما اعلام‭ ‬می‌ کنند‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬کجا‭ ‬قرار‭ ‬بدهید‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬کوچک‭ ‬باشد‭ ‬می‌ گویند که حیوان را‭ ‬زیر‭ ‬صندلی‭ ‬جلوی‭ ‬خود‭ ‬بگذارید‭. ‬ یک‭ ‬پتو‭ ‬در اطراف‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬جلوی‭ ‬آن‭ ‬بگذارید‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬چرخیدن‭ ‬پرنده‭ ‬اطراف‭ ‬قفس‭ ‬جلوگیری‭ ‬گردد‭.‬

در صورتی که‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پرنده‭ ‬بزرگ‭ ‬مسافرت می‌ کنید‭(Air travel with pet bird) ‬ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬گرفته‌ اید،‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬محکم‭ ‬کرده و ‬کمربند‭ ‬ایمنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬جلوی‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬میله‭ ‬بافته‭ ‬و‭ ‬قلاب‭ ‬ان‭ ‬را‭ ‬گیر‭ ‬بدهید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پتو‭ ‬و یا‭ ‬کاور‭ ‬قفس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بپوشانید‭.‬

 

منبع : https://asanteb.com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

مقالات پیشنهادی جهت مطالعه ی شما

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
مشاوره ازدواج میم تزریق بوتاکس سیب سرخ تزریق ژل سیب سرخ متخصص غدد دکتر منشادی کلینیک کمردرد امید متخصص دیسک کمر دکتر سعیدی کلینیک دیسک کمر دکتر فرخانی متخصص ایمپلنت جراح بینی دکتر اکبری متخصص ارتودنسی دکتر فتحیان