آناتومی مفاصل جمجمه - آسان طب

آناتومی مفاصل جمجمه

  • اخبار پزشکی
    مفاصل جمجمه ای

    مفاصل جمجمه ای - مهره ای Cranionvetebral

    مفاصل جمجمه ای - مهره ای شامل مفاصل اطلنتو اکسیپیتال و اطلنتو اکسیال می شود . این مفاصل از نوع سینوویال بوده که دیسک بین مهره ای ندارند و برای حرکات وسیع تر ستون مهره ای طراحی شده اند . مفاصل اطلنتواکسیپتال که  از مفاصل جمجمه می باشد بین توده…

    بیشتر بخوانید »