آناتومی مفاصل جمجمه - آسان طب

آناتومی مفاصل جمجمه

  • اخبار پزشکی
    مفاصل جمجمه ای

    مفاصل جمجمه ای – مهره ای Cranionvetebral

    مفاصل جمجمه ای – مهره ای شامل مفاصل اطلنتو اکسیپیتال و اطلنتو اکسیال می شود . این مفاصل از نوع سینوویال بوده که دیسک بین مهره ای ندارند و برای حرکات وسیع تر ستون مهره ای طراحی شده اند . مفاصل اطلنتواکسیپتال از مفاصل جمجمه ای مفاصل اطلنتواکسیپتال که  از…

    بیشتر بخوانید »