انواع دندان در بدن

  • اخبار پزشکی
    انواع دندان ها

    فرم و سطوح انواع دندان ها

    دندان ها به اشکال مختلفی و به اسامی مختلف هستند و هر دندان شامل یک سطح دهانی یا لبی ویک سطح زبانی ، یک سطح جونده و یک سطح مزیال و یک سطح دیستال است . انواع دندان ها کدامند ؟  انواع دندان را بر حسب شکل به چهار نوع…

    بیشتر بخوانید »