بهداشت روانی افراد - آسان طب

بهداشت روانی افراد

  • اخبار پزشکی
    اصول بهداشت روانی در سازمان

    بررسی اصول بهداشت روانی در سازمان

    در یک سازمان یا نهاد اجتماعی همچون خانواده ، مدرسه ، سرباز خانه ، اداره و موسسه رعایت نکاتی موجب بهبود شاخص های سلامت روانی و پیشگیری از نابسامانی های روانی می شود . اصول بهداشت روانی در سازمان اساس این اصول عبارتند از : 1-برقرری رابطه صحیح میان مسئولان…

    بیشتر بخوانید »