خانه » بایگانی برچسب: بیماری بوته میری زیره

بایگانی برچسب: بیماری بوته میری زیره

بوته میری زیره سبز ، مبارزه و کنترل

بوته میری زیره سبز

بوته میری زیره سبز یکی از امراض مخصوص زیره سبز است . زیره سبز یکی از زراعتهای منطقه خاورمیانه و من جمله ایران می باشد . از بیماریهای مهم زیره سبز ، بوته میری زیره سبز است که ابتدا در فروردین ماه 1345 توسط رسولیان دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج از قریه کرینه کاشمر گزارش شد …

ادامه نوشته »