خانه » بایگانی برچسب: تزلزل در خانواده

بایگانی برچسب: تزلزل در خانواده

ویژگی خانواده متزلزل چیست؟

ویژگی خانواده متزلزل

خانواده متزلزل یعنی حالتی که خانواده دچار از هم گسیختگی ، ناتوانی در انجام کارکردها و روابط نابسامان در بین اعضای آن است . ممکن است خانواده ای در بدو تشکیل میزانی تعادل را داشته باشد ، لیکن سیر و تحول آن به سمتی باشد که دچار حالت تزلزل گردد . یا بر عکس ، …

ادامه نوشته »