تشخیص لیستریوز

  • اخبار پزشکی
    لیستریوز یک بیماری عفونی

    لیستریوز یک بیماری عفونی

    لیستریوز بیماری عفونی انسان و حیوانات است که در اثر لیستریا مونوسیتوژن ایجاد می گردد . سندرم های بالینی آن گوناگون و شامل مننژیت ، لنفادنوپاتی ، علایم تنفسی ، کسالت حاد و تب دار نا مشخص و بیماری گرانولوماتوز منتشر می باشد . عفونت پری ناتال که از راه…

    بیشتر بخوانید »