چهارشنبه 4 بهمن 1396
خانه » بایگانی برچسب: تعریف استخوان آهیانه

بایگانی برچسب: تعریف استخوان آهیانه

استخوان آهیانه چیست ؟

استخوان آهیانه

استخوان آهیانه ، استخوانی است چهار گوش و مقعر که طرفین و سقف کاسه سر را تشکیل می دهد . پاریتال یا استخوان آهیانه با استخوان های اوکسیپیتال ، تمپورال ، بال بزرگ اسفنوئید ، فرونتال و آهیانه طرف دیگر مفصل می شود . پاریتال یا استخوان آهیانه دارای دو سطح داخلی وخارجی و چهار کنار و …

ادامه نوشته »