خصوصیات همسر خوب - آسان طب

خصوصیات همسر خوب

  • خانواده
    ویژگیهای یک زن خوب و همسر خوب

    12 ویژگی از یک زن خوب

    در مقاله ای در 13 ماه مه 1945 با عنوان راهنمای زن خوب به چند ویژگی یک زن خوب و همسر خوب اشاره شده است . 1- برای اینکه یک زن خوب باشی ، خودت را آماده کن . 15 دقیقه استراحت کن تا وقتی شوهرت می اید ، سرحال…

    بیشتر بخوانید »