درباره شکستگی - آسان طب

درباره شکستگی

  • سلامت
    شکستگی استخوان

    شکستگی استخوان و راههای درمان

      شکستگی استخوان از جمله مهمترین آسیب های بدن است که بدنبال ضربه ایجاد می شود.هر گونه تغییر شکل استخوان بدنبال ضربه، شکستگی نامیده می شود. به زبان دیگر اگر نیرویی که به استخوان وارد می شود بیش از حد تحمل آن بوده و بتواند شکل استخوان را تغییر دهد…

    بیشتر بخوانید »