خانه » بایگانی برچسب: درد بند انگشت پا

بایگانی برچسب: درد بند انگشت پا

اناتومی بند انگشتان پا

اناتومی بند انگشتان پا

بند انگشتان پا از نظر تعداد و طرح کلی مشابه بند انگشتان دست می باشند . به جز بند انگشتان شست پا ، بقیه ی بندها از بند انگشتان دست کوچکترند . هر بند انگشت یا فلنکس به شکل یک استخوان دراز مینیاتوریاتس ، که شامل انتهای پراکسیمال (قاعده) ، تنه و انتهای دیستال (سر) …

ادامه نوشته »