خانه » بایگانی برچسب: درمان تنوسینوویت چیست ؟

بایگانی برچسب: درمان تنوسینوویت چیست ؟

درمان تنوسینوویت چگونه است ؟

درمان تنوسینوویت

تنوسینوویت به التهاب پوشش سینوویال نازکی که سطح غلاف تاندونی را می پوشاند اطلاق می شود و از غلاف فیبروی خارجی تاندون مجزا می باشد . همانند بورسیت ، تنوسینویت ممکنست به علت تحریک مکانیکی یا عفونت باکتریایی و یاعوامل رماتیسمی مانند بیماری رماتوئید ایجاد گردد و این تاندوهای سینوویال دار در مچ دست و …

ادامه نوشته »