درک همسر

  • خانواده
    همسرداری موفق

    آموزش همسرداری موفق و افزایش شوق همسر

    همسرداری موفق نیاز به مطالعه زیاد دارد. ازدواج در صورتی خوشبختی است که طی آن مهارت همسرداری داشته باشید. بعد ازدواج باید گوشها، چشم و زبان تان را سمباده بکشید. خانه را خوشبو کنید. کاری کنید همسر در بیرون از منزل لحظه شماری کند تا به خانه برسد. نه اینکه…

    بیشتر بخوانید »