خانه » بایگانی برچسب: دلایل ایجاد خشم

بایگانی برچسب: دلایل ایجاد خشم

نقش افکار در پیدایش خشم

علت خشم

نقش افکار در پیدایش خشم بسیار پررنگ است . درواقع یکی از علل ایجاد خشم افکار خشم انگیز است . درعین حال که انتظارات غیر واقعگرایانه شخص خشم او را بر می انگیزد ، این جریان افکار یا گفتگوی درونی اش بود که به این واکنش او استمرار می بخشید و نحوه پاسخگویی نهایی او …

ادامه نوشته »