خانه » بایگانی برچسب: راههای جلوگیری از تجاوز جنسی

بایگانی برچسب: راههای جلوگیری از تجاوز جنسی

پیشگیری از تجاوز غریبه و آشنا

در مورد این  پیشگیری از تجاوز توسط زنان، به طور انفرادی  دو مشکل وجود دارد . می توان مشکل اول را مشکل قربانی کردن قربانی نامید . زنان نباید سوار مسافرکشهای شخصی شوند و یا در خیابان های تاریک راه بروند. چرا تنها زنان (قربانیان احتمالی) باید رفتار خود را محدود کنند ؟ نمی توان …

ادامه نوشته »