رژیم های کنترلی - آسان طب

رژیم های کنترلی

  • تناسب اندام
    رژیم غذایی غلط

    رژیم غذایی غلط و از بین رفتن آب بدن

    بیشتر رژیمها در کاهش وزن به خوبی عمل نمیکنند.دلایل فیزیولوژیکی رژیم غذایی غلط برای متخصصان کاهش وزن، آشکار است. به عنوان یک قانون کلی، رژیمهای غذایی که در هر هفته بیش از ۲ پوند از وزن بدن را کاهش میدهند، ابتدا آب و یا بافت خالص بدن را کاهش میدهند.…

    بیشتر بخوانید »