سدیم و پتاسیم در چه موادی است ؟ - آسان طب
خانه » بایگانی برچسب: سدیم و پتاسیم در چه موادی است ؟

بایگانی برچسب: سدیم و پتاسیم در چه موادی است ؟

نقش سدیم و پتاسیم در بدن چیست ؟

سدیم و پتاسیم

سدیم و پتاسیم فلزاتی بسیار واکنش دار هستند و به شدت از خود واکنش نشان میدهند  . در غذا و آب آنها به صورت سدیم کلراید یا نمک طعام وجود دارند ویا به صورت پتاسیم کلراید . در چنین ترکیب هایی سدیم و پتاسیم به صورت کاتیون یا یون مثبت ، Na+ و K+ وجود …

ادامه نوشته »