سم در مواد غذایی - آسان طب
خانه » بایگانی برچسب: سم در مواد غذایی

بایگانی برچسب: سم در مواد غذایی

اطلاعات علمی از سمیت مواد شیمیایی

سمیت مواد شیمیایی

سمیت مواد شیمیایی ، حاصل از صنعت ، هیچگونه شبیه و نظیر و قرینه ای از خود در مواد غذایی طبیعی انسان و در ساختمان شیمیایی سلول ها و نسوج بدن انسان ندارد . به طوری کلی هرچیز و عاملی که نسبت به محیط زنده سلولی زاید بر احتیاج و یا نامانوس با آن باشد …

ادامه نوشته »