خانه » بایگانی برچسب: سندرم زنان کتک خورده

بایگانی برچسب: سندرم زنان کتک خورده

آسیب شناسی سندرم زنان کتک خورده

آسیب شناسی سندرم زنان کتک خورده

سندرم زنان کتک خورده بیماری رایجی است که برای زنانی که از همسرانشان کتک می خورند اتفاق می افتد . اکثر زنانی که مورد کتک خوردن ، آزار و اذیت واقع می شوند، اشتباها خودشان را گناهکار ومقصر می دانند . در این مواقع وقتی که شخص آسیب زننده معذرت خواهی می کند، سریعا حرفش …

ادامه نوشته »