فوبیای اجتماعی چیست - آسان طب
خانه » بایگانی برچسب: فوبیای اجتماعی چیست

بایگانی برچسب: فوبیای اجتماعی چیست

از فوبیای اجتماعی و هراس گذر کنید

فوبیای اجتماعی

فوبیای اجتماعی، ترس از یک یا چند موقعیت است که شخص در مواجهه با آنها دچار اضطراب شدید می شود، به طوری که عملکردش تحت الشعاع قرار می گیرد. این فرد ترس از این دارد که مورد نظاره و قضاوت دیگران قرار بگیرد.  همین که نوبت به او می رسد، دست و پایش را گم …

ادامه نوشته »