قرص ferrous sulfate

  • اخبار پزشکی
    قرص فروس سولفات یا قرص ferrous sulfate

    قرص فروس سولفات یا قرص ferrous sulfate

    قرص فروس سولفات یا قرص ferrous sulfate یکی از قرص های پر مصرف است که برای کمخونی ناشی از فقر آهن استفاده می شود. قرص فروس سولفات یا سولفات‌ آهن‌ در هموسیدروز، هموکروماتوز و سایرکم‌خونی‌ ها ( جز فقر آهن‌)، نباید مصرف‌ بشود.یکی از عوارض قرص فروس سولفات یا سولفات‌…

    بیشتر بخوانید »