خانه » بایگانی برچسب: مبارزه با بلایت باکتریایی لوبیا

بایگانی برچسب: مبارزه با بلایت باکتریایی لوبیا

بلایت باکتریایی لوبیا و علایم

بلایت باکتریایی لوبیا بیماریهای لوبیا

بیماری بلایت باکتریایی لوبیا ابتدا در سال 1897 توسط اروین اسمیت تشخیص و تشریح شده است . البته قبلا در سال 1892 بیماری بلایت باکتریایی لوبیا در ژنوونیویورک بوسیله بیچ دیده شده است . امروزه بیماری انتشار جهانی دارد و فقط در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کم است ممکن است دیده نشود . بیماری …

ادامه نوشته »