مزایای هگزاکلروفن - آسان طب

مزایای هگزاکلروفن

  • اخبار پزشکی
    هگزاکلروفن Hexachlorophene

    هگزاکلروفن ( Hexachlorophene) چیست ؟

    هگزاکلروفن پودر سفیدی است که به صابون ، روغن ها یا کرم های افزوده می گردد و اثر آنتی سپتیک دارد . با توجه به تاثیر آن بر کوکسیسهای گرم مثبت ( اثر باکتریواستاتیک) و حفظ خاصیت در حضور صابون ، جهت شستشوی دست جراحان و دندانپزشکان و یا آماده…

    بیشتر بخوانید »