خانه » بایگانی برچسب: مسمومیت با ماده های شیمیایی

بایگانی برچسب: مسمومیت با ماده های شیمیایی

اطلاعات علمی از سمیت مواد شیمیایی

سمیت مواد شیمیایی

سمیت مواد شیمیایی ، حاصل از صنعت ، هیچگونه شبیه و نظیر و قرینه ای از خود در مواد غذایی طبیعی انسان و در ساختمان شیمیایی سلول ها و نسوج بدن انسان ندارد . به طوری کلی هرچیز و عاملی که نسبت به محیط زنده سلولی زاید بر احتیاج و یا نامانوس با آن باشد …

ادامه نوشته »