خانه » بایگانی برچسب: مفاصل اطلنتواکسیال

بایگانی برچسب: مفاصل اطلنتواکسیال

مفاصل جمجمه ای – مهره ای Cranionvetebral

مفاصل جمجمه ای

مفاصل جمجمه ای – مهره ای شامل مفاصل اطلنتو اکسیپیتال و اطلنتو اکسیال می شود . این مفاصل از نوع سینوویال بوده که دیسک بین مهره ای ندارند و برای حرکات وسیع تر ستون مهره ای طراحی شده اند . مفاصل اطلنتواکسیپتال از مفاصل جمجمه ای مفاصل اطلنتواکسیپتال که  از مفاصل جمجمه می باشد بین …

ادامه نوشته »