خانه » بایگانی برچسب: نشانه های عقرب گزیدگی

بایگانی برچسب: نشانه های عقرب گزیدگی

درجه های عقرب گزیدگی

درجه های عقرب گزیدگی

 عقرب گزیدگی بر اثر نیش عقرب اتفاق می افتد و درجه های مختلفی دارد . عقرب یکی از جانوران بی مهره و جزء بندپایان بوده و خواص دارویی آن قابل توجه است . این حیوان دربیشتر نقاط روی زمین زندگی می کند . در انتهای دم خود دارای قلاب زهری است و در بندهای دم …

ادامه نوشته »