خانه » بایگانی برچسب: نظریه خودپنداره چیست

بایگانی برچسب: نظریه خودپنداره چیست

نظریه خودپنداره و نظریه سوپر را بشناسید

نظریه خودپنداره

نظریه خودپنداره موضوعی است که  ما را  از نظر قابلیت ها علایق و شخصیت با هم متفاوت می داند . خودشناسی و نظریه خودپنداره 1- خودپنداره موضوعی است که  ما را  از نظر قابلیت ها علایق و شخصیت با هم متفاوت می داند . 2- هر شغل الگوی ویژه ای از توانایی ها ، علایق …

ادامه نوشته »