خانه » بایگانی برچسب: نورون رابط

بایگانی برچسب: نورون رابط

علم فیزیولوژی نورون ها

از خواص مهم نورون ها

   نورون ها از سایر سلول های بدن زودتر تحت تاثیر شرایط محیط زندگی قرار می گیرند . از این رو وجود PH مشخص و فشار اسمزی مناسب ، وجود یون های Na ، K ، Ca به نسبت های مشخص و همچنین وجود O2 و گرمای مناسب و ویتامین B1 در محیط زندگی نرون …

ادامه نوشته »