نیروی عضلات

  • تناسب اندام
    قدرت عضلانی

    قدرت عضلانی و حجیم شدن عضله

    یک عضله می تواند حداکثر نیرویی حدود ۵۰ نیوتن بر سانتی متر مربع را در برش عرضی تولید کند. منظور از قطع عرضی، طبق تعریف فیزیولوژیک، تعداد فیلامانهای اکتین و میوزین عضله است. بنابراین عضلات شانه ای شکل نسبت به عضلات نواری شکل به خاطر تعداد فیلامانهای بیشتر در برش عرضی،…

    بیشتر بخوانید »