X

پرورش گل

نحوه پرورش گل شمعدانی معرفی گل شمعدانی

گل شمعدانی یکی از گل های زیباست که طرفداران خاص خود را دارد. شاید این گل را در ایوان مادربزرگ…

حسن یوسف | انواع گل حسن یوسف

گل حسن یوسف یکی از گلهای زیباست که انواع آن به 150 گونه تقسیم می شود. برای تکثیر گل حسن…

گازمانیا | گل گازمانیا

گازمانیا یا گوزمانیا ( Guzmania ) متعلق به خانواده آناناس می باشد. این جنس دارای حدود 110 گونه از گیاهان چند ساله…

گاستریا | گل گاستریا

جنس گاستریا (Gasteria)دارای حدود 70 گونه از گیاهان همیشه سبز و بیشتر گلخانه ای متعلق به خانواده سوسنی ها است.…

با گیاه فیکوس و نحوه تکثیر فیکوس آشنا شوید

گیاه فیکوس یکی از گیاهان زیباست که میتوانید آن را در اپارتمان و گلخانه نگهداری کنید. این گیاه بیشتر به…

شمعدانی | گل شمعدانی

جنس گل شمعدانی (Pelargonium) دارای حدود 250 گونه است و در خانواده شمعدانی قرار دارد. این گیاهان به اشکال و…

پامچال | گل پامچال و تکثیر گل پامچال

پامچال (primula) جنس بزرگی است باحدود 500 گونه متعلق به خانواده پامچال. گل های پامچال گل های زمستانه محسوب می…

بگونیا | انواع بگونیا

گلهای بگونیا و انواع آنها موضوع این قسمت از مجله پزشکی آسان طب است. جنس بگونیا (Begonia) دارای بیش از…

درخت آناناس | بوته آناناس

آناناس Ananas متعلق به خانواده آناناس است. اگرچه گیاه گلخانه ای می باشد لیکن گاهی درون ساختمان وآپارتمان نیز نگهداری…

اپی فیلوم یا کاکتوس اپیفیلوم را بشناسید

اپی فیلوم یا کاکتوس اپیفیلوم یکی از گیاهان زیبا است که در اپارتمان هم میتوانید از آن نگهداری کنید و…