پرولاپس دریچهٔ میترال چیست - آسان طب

پرولاپس دریچهٔ میترال چیست

  • سلامت
    پرولاپس دریچهٔ میترال

    علت ایجاد عارضه ی پرولاپس دریچهٔ میترال

    معمولاً پرولاپس دریچهٔ میترال را یک ناهنجاری دریچه ای خوش خیم قلب تلقی می کنند، اما برخی کارشناسان معتقدند که به علت شیوع فوق العادهٔ آن، باید آن را یک گونهٔ طبیعی از ساختمان قلب به حساب آورد. دریچه میترال جریان خون قلب را میان دهلیز و بطن چپ تنظیم…

    بیشتر بخوانید »