یکشنبه 1 بهمن 1396
خانه » بایگانی برچسب: کول کالسی فرول

بایگانی برچسب: کول کالسی فرول

کول کالسی فرول یا ویتامین د

کول کالسی فرول یا ویتامین د

ویتامین د طبیعی را به طور دقیق تر به عنوان ویتامین د3 یا کول کالسی فرول می خوانند . شکل دیگری از ویتامین د وجود دارد که آن را ویتامین د2 یا ارگوکالسی فرول می خوانند وآن را با ترکیب ارگوسترول که در قارچ ها و مخمر ها یافت می شود ، به دست می …

ادامه نوشته »