خانه » بایگانی برچسب: گفتگو در جمع

بایگانی برچسب: گفتگو در جمع

چگونه در یک گفتگو باهوشتر از آنچه هستید به نظر بیایید!

باهوشتر شدن

    تا به حال خود را درگیربحثی دیده اید و احساس نارضایتی داشته اید؟ چنین صحنه ای را مجسم کنید که گروهی از اندیشمندان دانشگاهی در کافه ای نشسته اند و شما ناگهان حس می کنید که چیز کمی برای گفتن در این جمع دارید. به طوری که گفتگوها به آرامی پیرامون این موضوعات …

ادامه نوشته »