http://www.perspolisitarin.loxblog.com http://www.tanaffor2.loxblog.com http://www.gazorkhan.loxblog.com http://www.loveff.loxblog.com http://www.campaignzohor.loxblog.com http://www.paragalaydar.loxblog.com http://www.zakharbazi.loxblog.com http://www.vjir.loxblog.com http://www.khande20.loxblog.com http://www.moaraghl.loxblog.com http://www.hosseinabad.loxblog.com http://www.silentboy.loxblog.com http://www.kamyaran.loxblog.com http://www.fotonini.loxblog.com http://www.argpishgaman.loxblog.com http://www.shabahang20.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.profilenice.loxblog.com http://www.hamechidaram.loxblog.com http://www.love56.loxblog.com http://www.tabadolha.rozblog.com http://www.bestweblogs.rozblog.com http://www.tabadoliha.rozblog.com http://www.weblognevisaan.rozblog.com http://www.mamlekate.ir http://www.welink.rozblog.com http://www.cze.ir http://www.link4up.rozblog.com http://www.cafelink.rozblog.com http://www.linksee.rozblog.com http://www.youtube23.rozblog.com http://www.guitareman.rozblog.com http://www.zhee.ir http://www.irsaba.ir http://www.add-links.ir http://www.5link.ir http://www.itismsrt.ir http://www.rozesefidam.rozblog.com http://www.etstur.ir http://www.gemlink.rozblog.com http://perspolisitarin.loxblog.com http://tanaffor2.loxblog.com http://gazorkhan.loxblog.com http://loveff.loxblog.com http://campaignzohor.loxblog.com http://paragalaydar.loxblog.com http://zakharbazi.loxblog.com http://vjir.loxblog.com http://khande20.loxblog.com http://moaraghl.loxblog.com http://hosseinabad.loxblog.com http://silentboy.loxblog.com http://kamyaran.loxblog.com http://fotonini.loxblog.com http://argpishgaman.loxblog.com http://shabahang20.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://profilenice.loxblog.com http://hamechidaram.loxblog.com http://love56.loxblog.com http://tabadolha.rozblog.com http://bestweblogs.rozblog.com http://tabadoliha.rozblog.com http://weblognevisaan.rozblog.com http://mamlekate.ir http://welink.rozblog.com http://cze.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://linksee.rozblog.com http://youtube23.rozblog.com http://guitareman.rozblog.com http://zhee.ir http://irsaba.ir http://add-links.ir http://5link.ir http://itismsrt.ir http://rozesefidam.rozblog.com http://etstur.ir http://gemlink.rozblog.com http://linux-web.ir http://carzor.lineblog.ir http://linux-web.ir http://monopod.shikweb.ir https://isheidayi.com/ http://welink.rozblog.com/ http://omdebazaar.ir http://link4up.rozblog.com http://cafelink.rozblog.com http://www.backlinka.ir http://www.tablloravan.ir http://www.zhee.ir http://www.darvishmusic.com/ http://add-links.ir http://www.popup.5link.ir http://www.backlinka.ir http://backlinka.ir http://www.backlinka.ir
.
شرکت نرم افزار عارف رایانه ویکیوز

استخوان آهیانه چیست ؟

مجله پزشکی آسان طب » اخبار پزشکی » استخوان آهیانه چیست ؟

استخوان آهیانه ، استخوانی است چهار گوش و مقعر که طرفین و سقف کاسه سر را تشکیل می دهد . پاریتال با استخوان های اوکسیپیتال ، تمپورال ، بال بزرگ اسفنوئید ، فرونتال و آهیانه طرف دیگر مفصل می شود . پاریتال یا استخوان آهیانه دارای دو سطح داخلی وخارجی و چهار کنار و چهار زاویه است .

استخوان آهیانه

استخوان آهیانه ، استخوانی است چهار گوش و مقعر که طرفین و سقف کاسه سر را تشکیل می دهد . پاریتال یا استخوان آهیانه با استخوان های اوکسیپیتال ، تمپورال ، بال بزرگ اسفنوئید ، فرونتال و آهیانه طرف دیگر مفصل می شود . پاریتال یا استخوان آهیانه دارای دو سطح داخلی وخارجی و چهار کنار و چهار زاویه است .

الف – سطح داخلی یا درون جمجمه ای ( استخوان آهیانه )

این سطح مقعر است و اثر شکنجهای نیمکره های مغزی و شیارهای عروق مغزی روی آن دیده می شود . در طول کنار فوقانی (در خط میانی) این سطح نیم ناودانی وجود دارد که با نیم ناودان مشابه از استخوان پاریتال مجاور ناودانی برای سینوس ساژیتال فوقانی تشکیل می دهد . به لبه های این ناودان داس مغز متصل می شود .

استخوان آهیانه دارای سوراخی است که خون وریدی داخل جمجمه را توسط Emissary با ورید خارج جمجمه مرتبط می سازد .

ب – سطح خارجی یا برون جمجمه ای

به گزارش اسان طب ، این سطح صاف و محدب است . در قسمت میانی این سطح دو خط منحنی شکل از جلو به عقب کشیده شده است به نام خط تمپورال فوقانی که محل اتصال فاسیای عضله تمپورالیس و خط تمپورال تحتانی که حد فوقانی اتصال عضله تمپورالیس می باشد .

کنار فوقانی استخوان با کنار مشابه از استخوان پاریتال مجاور مفصل شده و درزساژیتال پدید می اید . کنار تحتانی یا کنار صدفی از جلو به عقب به ترتیب با بال بزرگ اسفنوئید ، صدف تمپورال و ماستوئید تمپورال مفصل می شود . کنار قدامی استخوان با استخوان فرونتال مفصل شده و نیمی از درزکرونال را تشکیل می دهد . کنار خلفی با استخوان اکسپیتال مفصل شده و ستور لامبدوئید را می سازد .

زاویه قدامی – فوقانی استخوان آهیانه زاویه فرونتال نام دارد و تقریبا قائمه است .ناحیه تلاقی ستور سازیتال و کرونال نامیده می شود . زاویه قدامی – تحتانی یا زاویه اسفنوئیدال در محل تلاقی فرونتال با بال بزرگ اسفنوئید قرار می گیرد . محل نزدیک شدن چهار استخوان پاریتال ، اسفنوئید ، تمپورال و فرونتال را Pterion نامند که در مجموع محل مفصل شدن انها شبیه حرف H است . زاویه خلفی – فوقانی یا زاویه اکسپیتال در محل تلاقی ستور ساژینال و لامبدوئید قرار دارد . زاویه خلفی – تحتانی با استخوان اکسپیتال و ماستوئید مفصل می شود .

کاربردعملی استخوان آهیانه

استخوان آهیانه کاربردهای خاص خود را دارد . در زیر به سه مورد از آن اشاره می کنیم :

1-در تشکیل سینوس ساژینال فوقانی شرکت دارد

2- اتصال فاسیای عضله تمپورالیس روی این استخوان است .

3- در هنگام تولد در محل Beregma و Lambda ملاز Fontanel قدامی و خلفی است .

استخوان آهیانه

منبع :

asanteb.com

…………………………………………

عناوین پیشنهادی :

استخوان اتموئید یا استخوان پرویزنی

استخوان شب پره یا اسفنوئید sphenoid bone

نحوه استخوان بندی بدن

امیدواریم از اطلاعاتی که در این بخش از اسان طب درباره استخوان ها و استخوان آهیانه تقدیم کردیم استفاده کرده باشید.


# # # # # # # #

مطالب پیشنهادی

خواص اسید های آمینه

طبقه بندی و خواص اسید های آمینه

ورم پستان زن

ورم پستان زن ها

استعمال روغن بادام برای اگزما مفید است

خواص گوجه سبز

خواص گوجه سبز را بشناسید

پربازدید های اخبار پزشکی , سلامت

نظرات شما

*

code